Od zítra digitálně: veřejný sektor | Konference
Od zítra digitálně: veřejný sektor

Program konference

10:00 - 10:05
Úvod
10:05 - 10:35
Jan Tomíšek | Digitalizace veřejné správy – co pro český eGovernment znamená zákon o právu na digitální služby a bankovní identita
Rok 2020 je rokem legislativní smrště pro český eGovernment. Zákon o právu na digitální služby a zákon bankovní identitě mají potenciál v nadcházejících letech významně změnit podobu online služeb veřejného sektoru. Seznámíme se proto s pojmy jako digitální služba, digitální úkon nebo katalog služeb, i s harmonogramem činností, které zákon o právu na digitální služby předpokládá. Dále představíme přínosy a limity bankovní identity pro veřejnou správu včetně jejího přesahu právě do oblasti digitálních úkonů a služeb.
Rok 2020 je rokem legislativní smrště pro český eGovernment. Zákon o právu na digitální služby a zákon bankovní identitě mají potenciál v nadcházejících letech významně změnit podobu online služeb veřejného sektoru. Seznámíme se proto s pojmy jako digitální služba, digitální úkon nebo katalog služeb, i s harmonogramem činností, které zákon o právu na digitální služby předpokládá. Dále představíme přínosy a limity bankovní identity pro veřejnou správu včetně jejího přesahu právě do oblasti digitálních úkonů a služeb.
10:35 - 11:05
Petr Zábranský | Nesprávný úřední postup při práci s elektronickými dokumenty
Dodržovat správné principy pro práci s dokumenty je důležité i v případě, že je s nimi pracováno v elektronické podobě. Ani v tomto případě totiž není vyloučena aplikace zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. V tomto příspěvku si vysvětlíme základní principy a pojmy tohoto zákona, tedy zejména nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup, a následně se zaměříme na otázky týkající se práce s elektronickými dokumenty a jejich doručování správními orgány.
Dodržovat správné principy pro práci s dokumenty je důležité i v případě, že je s nimi pracováno v elektronické podobě. Ani v tomto případě totiž není vyloučena aplikace zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. V tomto příspěvku si vysvětlíme základní principy a pojmy tohoto zákona, tedy zejména nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup, a následně se zaměříme na otázky týkající se práce s elektronickými dokumenty a jejich doručování správními orgány.
11:05 - 11:35
Jiří Harnach | Homeoffice úředníka z pohledu služebního zákona
Pandemie COVID výrazně ukázala, že kvalitně úřadovat se dá i z domova, a i když homeoffice státních zaměstnanců není žádná neznámá novinka, určitě je dnes vhodné blíže prozkoumat jeho možnosti. Stručně projdeme základní legislativní rámec, některé příklady z praxe, související otázky kybernetické bezpečnosti a zamyslíme se nad všemi možnosti jeho využití.
Pandemie COVID výrazně ukázala, že kvalitně úřadovat se dá i z domova, a i když homeoffice státních zaměstnanců není žádná neznámá novinka, určitě je dnes vhodné blíže prozkoumat jeho možnosti. Stručně projdeme základní legislativní rámec, některé příklady z praxe, související otázky kybernetické bezpečnosti a zamyslíme se nad všemi možnosti jeho využití.
11:35 - 12:05
Robert Piffl | Jak elektronicky úřadovat v praxi
Současná situace kolem karanténních opatření prakticky ze dne na den přesunula obrovské množství lidí z úřadů na tzv. Home-office, v případě úřadů mnohdy i na plnohodnotné „Home-bureau“. On-line příspěvek Vás provede typickými životními situacemi úřadování „mimo pracoviště“, vysvětlí jak správně nastavit režim v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. zejména s ohledem na povinnosti vedení spisové služby a evidence dokumentů a jak správně „vyřizovat“ úřední dokumenty v elektronické podobě z domova. Dále pak se seznámíte s jednoduchým bezplatným nástrojem Evropské komise, který Vám umožní jednoduše ověřovat platnost certifikátů, případně podepisovat elektronické dokumenty a opatřovat je elektronickými časovými razítky. V rámci on-line prezentace budou praktické ukázky práce s tímto nástrojem, zejména pak jak ověřovat platnost certifikátů na elektronických dokumentech. Na závěr probereme typické „best-praxis“ a naopak si uvedeme i několik typických situací „jak nikdy nepostupovat“.
Současná situace kolem karanténních opatření prakticky ze dne na den přesunula obrovské množství lidí z úřadů na tzv. Home-office, v případě úřadů mnohdy i na plnohodnotné „Home-bureau“. On-line příspěvek Vás provede typickými životními situacemi úřadování „mimo pracoviště“, vysvětlí jak správně nastavit režim v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. zejména s ohledem na povinnosti vedení spisové služby a evidence dokumentů a jak správně „vyřizovat“ úřední dokumenty v elektronické podobě z domova. Dále pak se seznámíte s jednoduchým bezplatným nástrojem Evropské komise, který Vám umožní jednoduše ověřovat platnost certifikátů, případně podepisovat elektronické dokumenty a opatřovat je elektronickými časovými razítky. V rámci on-line prezentace budou praktické ukázky práce s tímto nástrojem, zejména pak jak ověřovat platnost certifikátů na elektronických dokumentech. Na závěr probereme typické „best-praxis“ a naopak si uvedeme i několik typických situací „jak nikdy nepostupovat“.
12:05 - 13:00
Jan Tomíšek, Petr Zábranský, Jiří Harnach, Robert Piffl | Dotazy a diskuse

Další akce pořadatele

IT ve finančnictví
IT ve finančnictví

03/11/2020

online

 • Bankovní identita v souvislostech
 • První zkušenosti z implementace BI
 • Role service providerů
Document Management Conference SK
 • Automatizované vyťažovanie dokumentov
 • Problematika home-office
 • Elektronické právne konanie
Bezpečnosť a dostupnosť dát
 • Obrana proti kybernetickým útokom
 • Umelá inteligencia v IT bezpečnosti
 • Riadenie rizík
Zavedení kontejnerové platformy
 • Migrace aplikací na platformu
 • Řešení pro kontejnerové projekty
IT mezi paragrafy
IT mezi paragrafy

22/09/2020

Hotel Grandior, Praha

 • Elektronizace veřejné správy
 • Elektronické právní jednání v HR
 • Bankovní identita
Endian UTM
Endian UTM

25/06/2020

webinář

 • Klíčové vlastnosti
 • Konfigurace systému
 • Jednotné ovládací prostředí
Bankovní identita srozumitelně a prakticky
 • Napojení na NIA a základní registry
 • BankID pro soukromý sektor
 • Potenciál pro digitalizaci firem
Obáváte se cílených útoků?
Obáváte se cílených útoků?

11/06/2020

webinář

 • Plně lokalizované řešení Bitdefender
 • Pokročilé mechanismy ochrany
 • Technologie HyperDetect ™
Od zítra digitálně: soukromý sektor
 • Elektronické uzavírání smluv
 • Komunikace se zaměstnanci
 • Elektronické podepisování
IT Security Workshop
IT Security Workshop

26/05 - 28/05/2020

online

 • Obrana proti kybernetickým útokům
 • Umělá inteligence v detekci hrozeb
 • Řízení rizik
Document Management Conference
Document Management Conference

12/05/2020

online

 • Digitalizace procesů
 • Elektronické právní jednání
 • Moderní ECM systémy
Elektronická identifikace
Elektronická identifikace

28/04/2020

webinář

 • Principy a úrovně záruk
 • Nové povinnosti od 1.7.2020
 • Ztráta e-identity
Online prodejcem ze dne na den?
Online prodejcem ze dne na den?

22/04/2020

webinář

 • Přechod na online prodej
 • Nastavení obchodních podmínek
 • Nové povinnosti vůči spotřebitelům
Elektronické podpisy
Elektronické podpisy

21/04/2020

webinář

 • Druhy certifikátů
 • Mýty o časových razítkách
 • Vícenásobné podepisování
IT projekt v ohrožení
IT projekt v ohrožení

16/04/2020

webinář

 • Pozastavení projektu
 • Důsledky prodlení
 • Korektní ukončení projektu
Elektronická fakturace a oběh dokladů
 • Pravidla práce s e-fakturami
 • Oběh daň. dokladů v nouzovém stavu
 • Příjem a zpracování došlých faktur
Práce s e-dokumenty v nouzovém stavu
 • Požadavky dle právních předpisů
 • Zjednodušení v nouzovém stavu
 • Práce z domova a na dálku
Právní aspekty nouzového stavu
Právní aspekty nouzového stavu

31/03/2020

webinář

 • Pracovněprávní vztahy
 • Smluvní právo
 • Podpora zaměstnavatelů a OSVČ
Umíme důvěryhodně úřadovat?
Umíme důvěryhodně úřadovat?

28/01/2020

Hotel Grandior, Praha

 • Přehled nové legislativy
 • Digitální kontinuita úřadu
 • Nesprávný úřední postup
Data Management Workshop
Data Management Workshop

09/10/2019

Konferenční centrum City, Praha

 • Efektivní správa dat
 • Zabezpečení dat
 • Právní rámec práce s daty

Partneři webináře

Partneři
Mediální partneři

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.